Publikációk, kéziratok 

 

Papers in English or in Hungarian 

Ensayos en inglés o en húngaro

 

Search / Kereső / Buscador           Letölthető film 

 

IN ENGLISH

 

Albert Fruzsina, Beáta Dávid  and Szilárd Molnár 2005: Links between the diffusion of Internet usage and social network characteristics in contemporary Hungarian society. A longitudinal analysis. PDF Unpublished

 

Angelusz, Róbert and Róbert Tardos 2001: Change and Stability in Social Network Resources: the Case of Hungary under Transformation. HTML In: Nan Lin-R.Burt-K.Cook eds.: Social Capital: Theory and Research.  N.Y.: Aldine de Gruyter: 297-323.

 

Angelusz, Róbert and Róbert Tardos 1991: The strength and weakness of weak ties. In: Research Review  1991/3: 7-23.

 

Barabási, Albert László and Réka Albert 2002: Statistical mechanics of complex networks. PDF. In: Reviews of Modern Physics 74, 47 (2002)

 

Bocz, János and Harcsa, István 2001: The characteristics of the interhousehold transactions in Hungary in the mid eighties and the late nineties. HTML. Paper presented at: Sunbelt XXI – International Sunbelt Social Network Conference. 25–28 April 2001 Budapest, Hungary.

 

Csigó, Péter and Vedres, Balázs 2002: Negotiating the End of Transition. PDF, manuscript

 

Czakó, Ágnes and Endre Sik 1999: Characteristics and origins of the comecon open air market in Hungary PDF In: International Journal of Urban and Regional Research 1999 23(4): 715-737.

 

Dávid, Beáta and Tom Snijders 2002: Estimating the Size of Homeless Population in Budapest, Hungary. In: Quality and Quantity 36: 291-293. Kluwer Academic Publishers

 

Eranus, Eliza, Sarolta Láng and László Letenyei 2004: Many links = Internet? HTML. Paper presented at XXIV. Sunbelt, Portoroz.

 

Fokas, Nikos; Ákos Kopper, Máté Maródi and Gábor Szedenics 1997: On the Fractal-Like Properties of National and Regional Railroad Networks in Europe. Manuscript. PDF. Hungarian version in: Fokasz Nikosz (ed.): Rend és káosz. Budapest: Replika Könyvek Keywords: fractals, fractal dimensions, railroad networks.rtoroz.

 

Gerő, Barnabás and Vedres, Balázs 1998: Interlocking Comrades. HTML manuscript 

 

Janky, Béla and Takács, Károly 2002: Social Control, Participation in Collective Action and Network Stability. PDF working paper

 

Kopp, Maria, Árpád Skrabski, Sándor Rózsa, János Réthelyi, and Richard H. Rahe 2005: Life Meaning: An Important Correlate of Health in the Hungarian Population. In: International Journal of Behavioral Medicine 2005, Vol. 12, No. 2, 78–85

 

Kopp, Mária S. and János Réthelyi 2003: Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality—the Central-Eastern European health paradox. In: Brain Research Bulletin 62 (2004) 351–367

 

Kawachi, Ichiro,   Mária Kopp and Árpád Skrabski 2003: Social Capital and Collective Efficacy in Hungary: Cross-sectional Associations with Middle-Aged Female and Male Mortality Rates.  HTML Accepted for publication in J Epidemiology and Community Health

 

Letenyei, László 2003: The Network Saga. Book review. (Barabási Albert László: Linked) PDF In: Review of Sociology 9: 152-159

 

Letenyei, László 2001: Rural Innovation Chains. PDF In: Review of Sociology 7. 2001 (1)

 

Letenyei, László 2001: Report on the „Subsidiary Conference" of Spanish-Speaking Network Researchers in Budapest. PDF In: Review of Sociology 8. 2001 (2)

 

Lublóy, Ágnes 2006: Topology of the Hungarian large-value transfer system. PDF In: Magyar Nemzeti Bank Occasional Papers 57, Central Bank of Hungary

 

Néda, Zoltán, R. Florian, M. Ravasz, A. Libál and G. Györgyi 2003: Percolation-like Behavior of Some  Optimal Coalition Formation Models. PDF working paper

 

Réthelyi, János M. and Mária S. Kopp 2004: Hierarchy disruption: Women and men. In: Behavioral and Brain Sciences (2004) 27:2

 

Sik, Endre 2003: Network Dependent Path Dependence. Abstract. HTML State University – Higher School of Economics Seminar ‘Sociology of Markets’, October 31, 18-15.

 

Sik, Endre and Tóth, János I. 2002: Hidden Ecomnomy in Hungary, 1992-1999. PDF Wargo Kutatási Füzetek. 2002/2.

 

Sik, Endre and Claire Wallace 1999: The development of open air markets in East-Central Europe. PDF International Journal of Urban and Regional Research 1999, 23(4):697-714

 

Sik, Endre 1999: "Slave Market" in Moscow Square. HTM Szociológiai Szemle 1999

 

Sik, Endre 1994: The vulture and the calamity or why were Hungarian taxi drivers able to rebel against increased gasoline prices. PDF In: Transition to Capitalism? ed. Kovacs, janos Matyas, Transacion Publ. 1994, New Brunswick, pp. 275-292

 

Sik, Endre and János Szántó 1994: Formal and informal policy networks to cope with crisis PDF in: European Transformations: Five Decisive Years at the Turn of the Century. Ed.: Ronald Pohoryles, Avebury 1994 pp.167-181

 

Sik, Endre 1994: Network capital in capitalist, communist and post-communist societies. PDF Kellogg Institute. Working Paper Series 212. 1995

 

Sik, Endre 1994: Reconversion in the Course of Migration: Transylvanian Forced Migrants in Hungary. PDF Szociológiai Szemle 1994/2. 160-170.

 

Stark, David and Balázs Vedres 2006: Social Times of Network Spaces: Network Sequences and Foreign Investment in Hungary. In: American Journal of Sociology, March 2006, vol. 111, no 5.

 

Stark, David and Vedres, Balázs 2001: Pathways of Property Transformation. PDF. ISERP working paper, SFI working paper

 

Takács, Károly 2002: The Impact of Segregation on Intergroup Conflict: An Experimental Study. PDF working paper

 

Takács, Károly 2002: Social Networks and Intergroup Conflict. Groningen: ICS Dissertation Series

 

Utasi, Ágnes 2003: Changes in family structure and solidarity in Hungary. Comparison of ISSP Social Network data 1986-2001.  HTML, Paper presented at XXIII. International Sunbelt Social Network Conference, Cancún

 

Utasi, Ágnes 2003: Partnership and Individualism. Married Couples, Cohabiters and Divorced in 24 Countries. HTML, Working paper

 

Utasi, Ágnes 2001: Social solidarity and integration in a new market economy: Aspects of confidential relationships. HTML,  Paper presented at the 5th Conference of the European Sociological Association, Helsinki

 

Utasi, Ágnes 1999: The Emotional Function of Interpersonal Relations. HTML. Paper presented at 'Forging Regional Cooperation in the Mediteranean Basin' Conference, Arles

 

 Vedres, Balázs 2002: Testing Narratives of Postsocialism: Transition and Sequence Approaches to the Ownership Changes of the Largest Hungarian Corporations, 1991-1999. PDF working paper

 

Vedres, Balázs 2000: Towards the Economic Sociology of the Internet. PDF  working paper

 

Vedres, Balázs 2000: The Dissolution of Ownership Networks. Reference: (for the paper in Hungarian): " A Tulajdonosi Hálózatok Felbomlása (The Dissolution of Ownership Networks)." Közgazdasági Szemle (Hungarian Review of Economics) 47(September).

 

Vedres, Balázs 1999: The Constellations of Economic Power. PDF

1. 2000, Connections 23(1): 44-59

2. 1999, BISS (Berlin Institute for Social Sciences) BISS Public 1999/28.

 

Vedres, Balázs 1998: Locked in Centrality. PDF. Eglish language annual issue of the Hungarian Sociological Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR NYELVEN

 

Albert Fruzsina, Dávid Beáta és Molnár Szilárd 2005: Az Internet-használat és a társadalmi tőke időbeni alakulása Magyarországon - egy longitudinális vizsgálat eredményei. PDF In: Internet.hu

 

Albert Fruzsina és Dávid Beáta 2005: „Kit nevez Ön barátnak?” A barátság szociológiai megközelítésben. PDF In: Századvég 2005/4.

 

Albert Fruzsina és Dávid Beáta 2005: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében. HTML Kutatási jelentés. 

 

Albert Fruzsina, Dávid Beáta és Kőrösi Zsuzsanna 2003:  Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére. HTML In: Évkönyv 2000 (VIII): 323-338. Budapest: 1956-os Intézet.

 

Albert Fruzsina és Dávid Beáta 1998: Hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből: szakirodalmi áttekintés.  HTML Szociológiai Szemle 1998/4: 119-139.

 

Albert Fruzsina és Dávid Beáta 1999: A bizalmas kapcsolatokról. PDF In: Szivós Péter és Tóth István György (szerk.): TÁRKI monitor jelentések. Budapest: TÁRKI

 

Albert Fruzsina és Dávid Beáta 1994: Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzői. HTML Szociológiai Szemle 1994/3. 81-91

 

Angelusz Róbert és Tardos Róbert 2003: A konszolidáció/interszekció fogalompár perspektívái a szociológiában. HTML Szociológiai Szemle 2003/4.

 

Angelusz Róbert és Tardos Róbert 2003: Miért mennek el mégis? Választási részvétel, kapcsolathálózatok, társadalmi integráció. In: Századvég, megjelenés alatt

 

Angelusz Róbert és Tardos Róbert 2001: Szakmai beszámoló a  "Részvételi egyenlőtlenségek kapcsolathálózati-kontextuális tényezői  az egyéni és ökológiai hatások együttes megközelítése" című T026033 sz. 1998-2001. OTKA-kutatásról. HTML, Kézirat 

 

Angelusz Róbert és Tardos Róbert 1991:  Társadalmak rejtett hálózata, avagy mit remélhet a társadalomkutatás a kapcsolathálózati megközelítéstől. Előszó. HTML In: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Társadalmak rejtett hálózata. Budapest: MKI

 

Bartal Anna Mária és Molnár Krisztina 2006: Civil kapcsolati hálók az Ister-Granum Eurorégióban. Esztergom: Híd Alapítvány

 

Batár Zsolt és Letenyei László  2002: Településközi (city-to-city) kapcsolatok vizsgálata. A "network analysis" alkalmazása a regionális tervezésben. PDF. In: Falu Város Régió 2002/8

 

Bocz János 2002: Társadalmi integráció?! De ez mit jelent?! HTML Előadás. Elhangzott az MSZT éves közgyűlésén

 

Bocz János 2001: Sunbelt XXI - Konferenciaismertetõ. HTML In: Szociológiai Szemle 2001/3.

 

Csigó Péter és Letenyei László 2000: Véleményhálózatok. PDF In: Falu Város Régió 2000/9

 

Csizmadia Zoltán 2004: Az innováció hálózati alapú megközelítése. PDF. Kézirat, MTA RKK NYUKI

 

Czakó Ágnes és Sik Endre 1995: A hálózati tőke szerepe Magyarországon a rendszerváltás előtt és után. PDF In: 2000 folyóirat 7:3-12

 

Czakó Ágnes és Sik Endre 1994: Hálózati tőke a posztkommunista Magyarországon. PDF In: Mozgó Világ 1994/6: 17-25

 

Czakó Ágnes és Sik Endre 1987: A „megszemélyesült” szervezetközi csereügyle-tekről – a mezőgazdasági nagyüzemek példáján. PDF In: Közgazdasági Szemle (34)12: 1489-1495

 

Eranus Eliza, Láng Sarolta és Letenyei László 2003: Személyi úton terjedő számítógép. PDF In: Kultúra és Közösség 2003 (4): 94-113

 

Eranus Eliza, Letenyei László és Siklós Viktória 2003: Sok link = Internet? PDF In: Lengyel György (szerk.): Információs technológia és helyi társadalom. Budapest: BKÁE, II. kötet 29-76.

 

Fokasz Nikosz 2006: Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás. PDF. OTKA kutatási jelentés.

 

Fokasz Nikosz és Fokasz Oresztész 2004: Hullámverés. Terjedési folyamatok a médiában. In: Szociológiai Szemle 2004/4.

 

Fokasz  Nikosz, Kopper Ákos, Maródi Máté, Szedenics Gábor:  Az európai nemzeti és regionális vasúthálózatok fraktál jellegéről. PDF. In Fokasz Nikosz (szerk): Rend és káosz, Replika Könyvek, Budapest, 1997. Kulcsszavak: fractals, fractal dimensions, railroad networks.

 

Hain Ferenc: Interdiszciplináris csizma a szociálpszichológia asztalán? A hálózat-gondolat a pszichológiában és a szociálpszichológiában. In: Magyar Pszichológiai Szemle 2005, LX.4. 507-526

 

Kürtösi Zsófia 2005: A társadalmi kapcsolatháló elemzés módszertani alapjai. PDF. In: In: Letenyei László (szerk.) Településkutatás szöveggyűjtemény. Budapest: Ráció, 663-685.

 

Kürtösi Zsófia 2005: Nők a felsővezetésben: hozhat-e újat a kapcsolathálózati megközelítés? PDF Irodalmi áttekintés. In: Szociológiai Szemle 2004/2.

 

Láng Sarolta, Letenyei László és Siklós Viktória 2003: Információs technológia diffúzió. Információs technológia és szakismeretek terjedése a Kaposvári kistérségben. PDF In: Lengyel György (szerk.): Információs technológia és helyi társadalom. Budapest: BKÁE, II. kötet5-28. 

 

Letenyei László 2003: A kapcsolatháló regénye. Recenzió Barabási Albert László: Behálózva c. könyvéről. PDF In: Szociológiai Szemle 2003/1

 

Letenyei László 2002: Helyhez kötött kapcsolatok. Egy társadalmi kapcsolathálókon alapuló magyarázat a földrajzi munkamegosztás kialakulására. PDF In: Közgazdasági Szemle XLIX 875-888.  

 

Letenyei László 2001: Beszámoló a spanyol ajkú kapcsolatháló-elemzõk budapesti "mellékkonferenciájáról" HTML. In: Szociológiai Szemle 2001/3.

 

Letenyei László 2000: Regionális gazdasági hálózatok. A kapcsolatháló elemzés alkalmazásának lehetőségei a regionális fejlesztésben. PDF In: Falu Város Régió 2000/7

 

Letenyei László 2000: Innovációs láncok falun. HTML In: Szociológiai Szemle 2000/4

 

Letenyei László 1993: A falusi társadalom rejtett kapcsolatai. HTML kézirat. Átdolgozva megjelent 1999-ben In: Borsos Endre, Csite András és Letenyei László (szerk.):  Rendszerváltozás után. Falusi sorsforduló a Kárpát-medencében. Budapest: MTA PTI és SZÁMALK Kiadó 113-150.

 

Matolcsy György 2004: Hálózatok kora. Recenzió. Hax, Arnoldo C. és Dean L. Wilde II 2001: The Delta Project. Discovering New Sources of Profitability in a Networked Economy. New York: Palgrave. HTML In: Heti Válasz 2004/5.

 

 

Medgyesi Márton és Tóth István György 2005 (szerk.): Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban. PDF Budapest: Tárki, Kutatási jelentés

A tanulmányt készítették:

Albert Fruzsina

Babarczy Eszter

Dávid Beáta

Janky Béla

József

Kopasz Mariann

Medgyesi Márton

Sik Endre

Tóth István György

 

Nagy Terézia 2003: Kapcsolatháló elemzés egy szegedi hajléktalancsoportban. HTML. TDK dolgozat / working paper

 

Orbán Annamária és Szántó Zoltán 2005: Társadalmi tőke. HTM In: Erdélyi Társadalom 2005/2. 55-70.o.

 

Péli Gábor 2005: Társulás határokkal: Szervezeti niche modellezés a Blau-térben. In: Szociológiai Szemle 2005/1.

 

Sik Endre, Füzér Katalin, Gerő Márton, Zongor Gábor 2006: A társadalmi tőke növelésének lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel. Budapest: Tárki

 

Sik Endre 2002: Mindennapi korrupcióink. PDF In: Szociológiai Figyelő IV/1-2, 135-141.

 

Sik Endre 2001: Aczélhálóban – adalék a kapcsolati tőke működésének megismeréséhez. PDF  In: Szociológiai Szemle 2001/3. 64-77

 

Sik Endre 2001: A világ első és utolsó koltaitamásológiai kutatása. PDF In: Szociológiai Figyelő 2001/1-2 szám 131-135.

 

Sik, Endre 1999: Magyarok az osztrák munkaerőpiacon. PDF In: Sik Endre és Tóth Judit (szerk.):  Átmenetek. Budapest: MTA PTI 123-172

 

Sik Endre 1999: "Emberpiac" a Moszkva téren. PDF Szociológiai Szemle, 1.

 

Sik Endre 1999: Ellenőri korrupció. HTML Working paper

 

Sik Endre 1999: Kgst-piacok és feketemunka- Magyarország 1999. PDF TÁRKI Working paper

 

Sik Endre 1999: Monitor-mozaikok. HTML Working paper

 

Sik Endre 1997: A kgst-piachely a mai Magyarországon. PDF Közgazdasági Szemle 1997. április. 322-338.

 

Sik Endre 1996: Egy ló-öszvér a lovakról és a szamarakról. PDF Közgazdasági Szemle 1996. július-augusztus. 704-725.

 

Sik Endre 1984: A háztartások egymás közötti kapcsolatai. PDF In: Ferge Zsuzsa (szerk.): Egy korosztály életútja. Budapest: MTA Szoc. Kut. Int. Kiadványai 338-388. 

 

Szeszlér Vera 2003: kitismersz.com. HTML In: Fontos! magazin Vol. 3. (december): 44.

 

Szántó Zoltán 2005: A társadalmi kapcsolatháló-elemzés szociometriai gyökerei. PDF In: Letenyei László (szerk.) Településkutatás szöveggyűjtemény. Budapest: Ráció, 649-662.

 

Szántó Zoltán 2007: Bizalom és együttműködés. HTM In: Értékek és normák multidiszciplináris megközelítésben. Bp. BME, konferenciakötet

 

Szántó Zoltán és Tóth István György 1993: A társadalmi hálózatok elemzése. PDF In: Társadalom és gazdaság 1993/1.

 

Tardos Róbert 1995: Kapcsolathálózati elemzés: új paradigma? HTML Szociológiai Szemle (5) 4: 73-80.

 

Tardos Róbert 1998: Szociológiai válaszkísérletek a mikro-makro problémára. HTML Szociológiai Szemle (8) 1: 3-22.

 

Tóth István János és Szántó Zoltán 2006: Magyar közgazdászok szerzőtársi kapcsolathálói és tudományos teljesítménye. HTM In: Magyar Tudomány 167/11. 1335-1338.o

 

Tóth Lilla 2004: A bizalom szerepe a helyi gazdasági kapcsolatokban. Esettanulmány. PDF In: Szociológiai Szemle 2004/4

Search / Kereső / Buscador

 

You can search for author or keywords, but the software cannot make difference according to the language. (Sorry...)

A keresővel szerző, cím vagy tárgyszó szerint kereshetsz.

Con el programa (abajo) se puede buscar según nombre, título o palabras.  Los resultados no serán seleccionados según el idioma.

 

        

Teljes szavak

Rendezés

Megjelenítés        


Keresendő tartalom

Szövegtörzs Oldalcím Hiperhivatkozás (link)

Keresett kifejezés megjelenítése a találatokban

 

Az alábbi a kereső nem a mi oldalainkon, hanem a TÁRKI Adatbank oldalain keres!

TÁRKI ADATBANK KERESŐ

Keresendő név, cím vagy tárgyszó:

Logikai föltétel:

 

 

****************************************

És egy film! 

Letenyei László 2003: Információs technológiák és helyi társadalom. Dokumentumfilm a Lengyel György által koordinált kutatásról.  ©TeTT Stúdió, Budapest

FILM LETÖLTÉS

FIGYELEM: a film MPG formátumú, mérete 31 MB. Internetről folyamatosan is játszható, vagy letölthető. A film szabadon letölthető és sokszorosítható.

 

 

HUNNETHUNNETHUNNETHUNNETHUNNETHUNNETHUNNETHUNNET