SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

                                     UTASI ÁGNES

           a szociológiai tudományok kandidátusa,  habilitált egyetemi docens

 

Teljes munkaidejű foglalkozások kutatóintézetben és felsőoktatásban:

Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprém, egyetemi adjunktus 1976-1980

Társadalomtudományi Intézet, jogutód: MTA Politikai Tudományok Intézete tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, Budapest, 1981-1996

JATE BTK Szociológia Tanszék, Szeged, egyetemi docens 1997-

 

Részmunkaidős foglalkozások:

 

MKKE Szociológia Tanszék, 1983-1984

BKE Szociológia Tanszék, 1994-1995

ELTE Szociológiai Intézet, 1995, 1996, 1997

VE Társadalomtudományi Tanszék, 1996

JATE BTK Szociológia Tanszék, Szeged 1996-1997

 

Disszertációk:

 

a)     Bölcsészdoktori disszertáció:

Életmód és művelődés (Empirikus szociológiai vizsgálat a Nitrokémia Ipartelepek gyárrészlegeiben.) 280 p. Budapest, ELTE, 1977 

 

b)    Kandidátusi disszertáció:

Fogyasztói magatartástípusok, mint az életstílusok egyik vetülete. 251 p. Budapest, MTA, 1984

 

c)     Habilitációs disszertáció:

Formálódó középosztályok. 210 p.

Budapest, BKE, 2001

 

A kutatások fő területei:

 

Életstílusok (Lifestyles) – társadalmi rétegek (social strata) – középosztályok (middle classes) – értékpreferenciák (value preferences) – fogyasztási preferenciák (consumption preferences) – társadalmi kapcsolatok (social network)-- társadalmi szolidaritás és integráció (social solidarity and  social integration)--a szingli (single).

 

Jelenlegi kutatások:

 

a)          A középrétegek társadalmi összetételének, értékpreferenciáinak és életvitelének alakulása a rendszerváltás után (kutatásvezető).

b)         Társadalmi szolidaritás és altruizmus. (OKTK és OTKA által finanszírozott kutatás, 1998- 2001 kutatásvezető)

c)          A családtípusok pluralizálódása és nuklearizálódása (1997-től folyó kutatás, kutatásvezető)

 

Egy hónapnál hosszabb külföldi szakmai utak:

 

a)     Ruskin College, Oxford, 1993 április-július

b)    New School of Social Research, New York, 1994 december – 1995 március

c)     NIAS (The Netherlands Academy of Sciences), Wassenaar, 1995 október-december

 

Nemzetközi konferenciákon tartott előadások :

 

-         1993 január, Amsterdam

European Symposium on Work and Ageing

Paper: Motivation of Work by Hungarian Rural Elderly People.

 

-         1993 április, Plymouth

International Conference on Ageing and Work

Paper: Life styles of Aged People, Symbolised through Civilisational Consumption (Wales-Hungarian Comparison).

 

-         1994 április, New Orleans

International Conference on Social Network Association

Paper: Upgrading of Interpersonal Relations and the Contact Capital of the New Elite in Hungary.

 

-         1994 július, Bielefeld

XIII. World Congress of Sociology

Paper: Family Cohesion and Relationships

 

-         1994 augusztus, Berlin

XVI. World Congress of the Political Sciences

Paper: Cultural Capital of the Middle Classes in Hungary

 

-         1995 augusztus, Budapest

II Congress of European Sociological Association  (ESA) II. Kongresszusa

Paper: Family generations and value differences in Hungary

 

-         1996 január, Besancon

International Conference on Housing and Civilisation

Paper: Mode of Habitation and Housing Privatisation in Hungary

 

-         1996 július, Seattle (Washington)

International Conference on Personal Relationships

Paper: Hungarian Peculiarities in the choice of Friends

 

-         1997 Essex

III. congress of European Sociological Association

Paper: Regions and Religions

 

-         1998 Június, Bistritsa, Szófia

International conference of the International Association for Middle Class Development (AMCD)

Papaer: Middle class theories.  From the Middle class to the middle strata

 

1999. Május, Arles

International conference: Forging Regional Corporation in the Mediterranean Basin.

Paper: The emotional function of interpersonal relations

 

2001 Április, Budapest

XXI. International Social Network Conference

Paper: The Foundations of Social Integration: Confidential Relationships

     

    2001 Augusztus, Helsinki

    5th Conference of the European Sociological Association: Visions and

    Divisions

    Paper: Social Solidarity and integration in a new market economy

 

 

   2002 július, Szingapúr

   XXV. International Congress of Applied Psychology

   Paper: The Human Side of Technical Innovation and Changes on teh

   Prestige  of Occupations ( U.S.,Israeli and Hungarian comparison)

 

 

    2003. 12-16. February, Cancun, Mexico

    XXIII. International Social Network Conference

    Paper: Transformation of family structure and partnership solidarity in

    Hungary (1986-2001)

 

Külföldi egyetemeken tartott előadások:

 

-         1996 szeptember, Stockholm

University of Stockholm, Demographic Unit

Az előadások témája: Gap of Generations and Value Structures in Hungary

 

-         1996 szeptember, Lund

University of Lund, Sociological Department

Az előadások témája: Lifestyles of the Hungarian Elites

 

     1999. május, Athen, Pyreus University

      Az előadások témája: Middle class formation in the post-socialist countries

 

Oktatott egyetemi kurzusok:

 

1.     Életmód és művelődés

Veszprémi Vegyipari Egyetem 1977-1979.

 

2.     A társadalmi struktúra- és rétegződés-kutatás módszertana

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Szociológia Tanszék, Budapest, 1983-1984.

 

3.     Életmód- és életvitel-rétegződés

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Szociológia Tanszék, 1994-1995.

 

4.     Életmód- és életstílus-kutatások

PhD kurzus (szociológia), Budapest, BKE-ELTE, 1995.

 

5.     Társadalmi struktúra- és rétegződés-kutatások

PhD kurzus (szociológia), Budapest, BKE-ELTE, 1996.

 

6.     Az életmód szociológiája

JATE BTK, Szociológia Tanszék, Szeged, 1996, 1997.

 

7.     Társadalmi kapcsolatok (social network) szociológiája

JATE BTK, Szociológia Tanszék, Szeged, 1996, 2001

 

8.     A társadalmi rétegződés kutatása - survey szakszeminárium

JATE BTK, Szociológia Tanszék, Szeged, 1996-2001.

 

9.     Társadalmi rétegződés

JATE BTK, Szociológia Tanszék, Szeged, 1998-2001.

 

 

Szakmai egyesületi, szervezeti tagság:

      Magyar Szociológiai Társaság (MASZOT)

-         International Sociological Association (ISA)

-         European Sociological Association (ESA)

-         International Social Network Association (ISNA)

-         MTA Demográfiai Szakbizottsági tag(1998-2000)

-    MTA Szociológiai Szakbizottsági tag  (2000-

-         Magyar Politikatudományi Társaság (MPT)

-         MTA Köztestülete

 

 

 

 

 

 

 

                                              PUBLIKÁCIÓK

 

Könyv a tudományos fokozat megszerzése előtt:

 

UTASI Ágnes: Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák. Budapest, 1984. Kossuth Kvk., 296 p. 

 

Könyvek a tudományos fokozat megszerzését követően

 

UTASI Ágnes: Családok és életstílusok. Budapest, 1991. MTA Politikai Tudományok Intézete, 141.p.

 

UTASI Ágnes: Wales-Hungarian comparison on civilisational consumption. Ageing lifestyles in rural societies. Budapest, 1993. MTA Politikai Tudományok Intézete, 146 p.

 

UTASI Ágnes: Öregedés falun. Az időskorú falusiak életvitele Magyarországon. Budapest, 1993. MTA Politikai Tudományok Intézete, 119 p.

 

UTASI ÁGNES -Társszerzők: RÓBERT Péter - SÁGI Matild -  KOVÁCH Imre: A középosztályok nyomában. Budapest, 1995. MTA Politikai Tudományok Intézete, 123 p. (57-98 p.)

 

UTASI Ágnes - társszerzők : A. GERGELY András - BECSKEHÁZI Attila: Kisvárosi elit. Budapest, 1996. MTA Politikai Tudományok Intézete, 229 p. (19-102 és 196-225 p.)

 

BAYER József - JÁVOR István - UTASI Ágnes: Társadalomismeret. Budapest, 1996. Dinasztia Kiadó, 167 p. (50-104 p.)

 

UTASI Ágnes: Középosztály- kapcsolatok. Budapest, 2000. Új Mandátum Kiadó 211p.

 

UTASI Ágnes: A bizalom hálója. Mikro-társadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Budapest, 2002. Új Mandátum Kiadó 155 p.

 

Szerkesztett könyvek a tudományos fokozat megszerzését követően:

 

UTASI Ágnes (szerk.): Peremhelyzetek. Budapest, 1987. Kossuth Kvk., 271.p.

 

UTASI Ágnes - MÉSZÁROS Ágnes (szerk.): Cigánylét. Budapest, 1991. MTA Politikai Tudományok Intézete, 273 p.

 

UTASI Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. Budapest, 1991. Gondolat Kvk., 193 p.

 

UTASI Ágnes (szerk.): Az ügyvédek hivatásrendje. Budapest, 1999. Új Mandátum. 309 p.

 

Könyvfejezetek és folyóiratban megjelent tanulmányok:

 

Idegen nyelven a tudományos fokozatot megelőzően:

 

UTASI, Á.: Zu einige Fragen der allmahlichen Annaherung zwischen der Arbeiterklasse und der Intelligenz in Ungarn. In: Zu Grudfragen unserer Zeit. 1980. No. 26. Merseburg, (96-102.p.)

 

 

UTASI Ágnes: Life styles, demand levels and Hungary's elite. In: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás (szerk.): In: Stratification and inequalities. Budapest, 1984. Kossuth Kvk., (p. 137-156.)

 

UTASI Ágnes: Protivorecsija szmenü pokolenij. (A nemzedékváltás ellentmondásai) In: Levükin, I.T. - Vlaszova, A. N. - Seregi, F. (szerk.): In: Obraz zsizni v szociliszticseszkih sztranah. /Iz opüta VNR i SZSZSZR. Real'noszt', problemü/. Moszkva, 1985. (p. 70-88)

 

Idegen nyelven a tudományos fokozat megszerzését követően:

 

 

UTASI, Á.: Lebensstile und Stratification im Gegenwartigen Ungarn. In: R. Rytlewski – K. Manicke-Gyöngyösi (eds.): Lebensstile und Kulturmuster in sozialistichen Gesellschaften. Frei Universitat,  Berlin, 1986. (30-48.p.)

 

 

UTASI Ágnes: Zum sozialien Profil von Verheirateten und geschieden Lebenden. In: Alltag – Lebensweise – Kultur. Frankfurt am Main, 1988. 61-81. p.

 

 

UTASI Ágnes - KOVÁCH Imre: Problemü obraza, uszlovüj i sztiljá zsiznyi sz nacsala 80-h gádov v Vengrija. In: Szocialiszticseszkij Obraz Zsiznyi: Problemü Szoversensztvovanyija. Akademija Obsesztvennüh Nauk, Moszkva, 1988.

 

 

UTASI Ágnes: Von der "Elite" bis zu den "Heruntergekommenen". Lebensstile im Ungarn der achtziger Jahre. In: Krisztina Manicke-Gyöngyösi und Ralf Rytlewski (eds.): In: Lebensstile und Kulturmuster in sozialistischen Gesellschaften. Köln, 1990. Verlag (p. 119-141.)

 

 

UTASI Ágnes: Friendships. In: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György (eds.): Social Report. Budapest, 1992. TÁRKI, (p. 339-346.)

 

 

SZEMAN, Zs. – UTASI, Á.: Mobility and Quality of Life of Elderly People in Hungary. = Ageing and Technology. Stakes, Helsinki,  1993/July (29-38.p.)

 

 

SZEMAN, Zs. – UTASI, Á.: Introduction in Budapest of an alarm system enchancing security in the home for the elderly = Ageing and Technology. Stakes, Helsinki,1994,  Dec. (16-39.p.)

 

 

SZÉMAN Zsuzsa - UTASI Ágnes: The Role of the Budapest Centre of the Hungarian Maltese Charity Service in the Lives of the Elderly. In: Szeman, Zs. - Gathy V. (eds.): Ageing and technology Explosing European Old Age in East and West. Stakes, Helsinki, 1996. (41-56. p.)

 

 

UTASI Ágnes: Sztruktura gruppovük kontaktov. (A csoportkapcsolatok struktúrája) = Vengerszkij Meridian 1990. 4. (88-101 p.)

 

 

UTASI Ágnes: Lifestyles, contact capital and Hungary's Elite. MTA Politikai Tudományok Intézete,  Bp., 1996. 41 p.

 

 

UTASI Ágnes: A few Hungarian Pecularities of Interpersonal Relations  MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp, 1996. 41 p.

 

 

UTASI Ágnes: Mode of Habitation and Housing Privatisation in Hungary.  MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp., 1996. 15 p.

 

 

UTASI, Ágnes: From the middle class to the middle strata: the Hungarian version. In: Nikolai Tilkidjiev (ed.): The middle class as a precondition of a sustaniable society.  LIK Publishing House, Sofia1998. (171-191.p.)

 

 

UTASI, Ágnes: Middle Class Theories. In: Nikolai Tilkidjiev (ed.): The middle class as a precondition of a sustaniable society. LIK Publishing House, Sofia 1998. (29-37.p.)

 

KNIPSCHEER, Kees – DYKSTRA, Pearl – CSEH-SZOMBATHY, László – UTASI, Ágnes: Ageing and the family In: Gijs Beets and Károly Miltényi (eds.): Population Ageing in Hungary and The Netherlands: a European Perspektive . THELA THESIS, Amsterdam, 1999 (181-200.p.)

 

 

GIERVELD, Jenny de Jong – UTASI, Ágnes: Socioeconomic characteristics: Family composition and financial resources. In: Gijs Beets and Károly Miltényi (eds.): Population Ageing in Hungary and The Netherlands: a European Perspektive. THELA THESIS , Amsterdam, 1999.( 129-138).

 

A.M. PINES-A. BEN-ARI, A. UTASI : Social Support: Functions and utilization. A cross-cultural-Israeli-Arab, American, Hungarian perspective. In: R.Bar-el-G.Benhayoun-E.Menipaz(eds.): Regional Cooperation in a Global Context.  L.Harmattan, 2000.

 

A.M. PINES-A.BEN-ARI- A.UTASI, D.LARSON: A Cross-Cultural Investigation of Social Support and Burnout. European Psychologist Vol 7., No. 1. 2002 

 

 

Magyar nyelven

 

Magyar nyelven a tudományos fokozatot megelőző időből:

 

 

UTASI Ágnes: A nagyüzemi munkások művelődéséről. Horizont, 1980. 1.sz. 22-24.p.

 

UTASI Ágnes: Egy kultúraelmélet körvonalai. Vitányi Iván: Társadalom, kultúra, szociológia = Népszabadság, 1982/VI. 3.

 

 

UTASI Ágnes: Életstílusok, szükségleti szintek - a “robotolók” és "hiányok közt élők". In: Várnai Györgyi (szerk.): A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon. Budapest, 1984. OTTKT főirány. Információs bulletin. 9.sz. 1984. ápr. DATORG ny., (p. 55-88)

 

 

UTASI Ágnes: A családi file változói In: Eszközök és módszerek. Budapest, 1984. Kossuth Könyvkiadó, (p. 320-361.)

 

 

UTASI Ágnes: Életstílusok, fogyasztás. Egy kutatás résztanulmánya = Társadalomtudományi Közlemények 1984. 1. (48-68 p.)

 

 

UTASI Ágnes – HUNYADI Zsuzsa: Rétegződéskutatók tanácskozása Budapesten. Tájékoztató az ISA- kongresszusról. (1984. szeptember 10-12.) = Társadalomtudományi közlemények, 1984. 4.sz. 621-625.p.

 

 

UTASI Ágnes: Fogyasztói magatartástípusok, mint az életstílusok egyik vetülete. (Kandidátusi disszertáció). Kézirat Bp., 1984. MTA 251 p.

 

UTASI Ágnes: Generációváltás, öregkor és a modernizáció ellentmondásai = Valóság 1985. 2. (64-75 p.)

 

UTASI Ágnes: Életstílusok – életformák =Népszabadság, 1985/VII. 2.

 

UTASI Ágnes: A munkamegosztási pozíciók egyenlőtlenségei I. = Szakszervezeti  Szemle 1985. 12. (31-37 p.)

 

Magyar nyelven a tudományos fokozat megszerzését követően

 

UTASI Ágnes: "Az objektív relatív depriváció többdimenziós mérése" - Bokor Ágnes kandidátusi védése =  Társadalomtudományi Közlemények. 16.  1986. 4. (604-607 p.)

 

 

UTASI Ágnes: A munkamegosztási pozíciók egyenlőtlenségei II. = Szakszervezeti Szemle 15. 1986. 1. (31-36 p.)

 

UTASI Ágnes: Árnyékos öregkor - a civilizációs fejlődés ára. In: Utasi Ágnes (szerk.):. Peremhelyzetek. Budapest, 1987. Kossuth Könyvkiadó, (p. 101-128.)

 

 

UTASI Ágnes: Hajléktalanok, csavargók In: Utasi Ágnes (szerk.): Peremhelyzetek. Budapest, 1987. Kossuth Könyvkiadó, (p. 181-213.)

 

 

UTASI Ágnes: Rétegek és preferált életcélok. In: Hoppál Mihály - Szecskő Tamás (szerk.): Értékek és változások I. Budapest, 1987. Alfaprint

(p. 227-241.)

 

 

UTASI Ágnes: Presztízs, életstílus, fogyasztás. In: Gábor Luca (szerk.): Egyenlőtlen helyzetek. Budapest, 1988. Kossuth Könyvkiadó, (p. 63-88.)

 

 

UTASI Ágnes: Életstílusok - eltérő módon élő és fogyasztó társadalmi rétegek. In: Lovas Tünde (szerk.): Életmód - művelődés - gazdaság I.. Budapest, 1988. TIT  Nyomda (p. 130-142.)

 

 

UTASI Ágnes: Kapcsolatok. Az ISSP 1986-os nemzetközi kapcsolatrendszer-vizsgálata. TTI soksz. 1988, JATE soksz. 1994. 232.p.

 

 

UTASI Ágnes: Baráti kapcsolatok. In: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1990. Budapest, 1990. TÁRKI, (p. 475-486.)

 

 

UTASI Ágnes: Az interperszonális kapcsolatok néhány nemzeti sajátosságáról. In: Utasi Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. Budapest, 1991. Gondolat Könyvkiadó (p. 169-139.)

 

 

UTASI Ágnes: Vallási házassági homogámia és kulturális reprodukció = Szociológiai Szemle 1992. 2. (45-59 p.)

 

 

UTASI Ágnes: Generációs különbségek a családi kapcsolatokban és az értékpreferenciákban. Gazdasági-társadalmi háttér. In: Balogh István (szerk.): Törésvonalak és értékválasztások. Politikatudományi vizsgálatok a mai Magyarországról. Budapest, 1994. MTA Politikai Tudományok Intézete, (p. 191-202.)

 

 

UTASI Ágnes: Időskori kapcsolatháló. In: Turgonyi Júlia (szerk.): Időskorúak önismerete. Budapest, 1994. Népjóléti Minisztérium (p. 61-77.)

 

 

UTASI Ágnes: Családi életmódok - fogyasztói struktúrák = INFO-Társadalomtudomány 1994. /30/. (p. 45-52 p.)

 

 

VUKOVICH György -CSEH-SZOMBATHY László - MOLNÁR Edit, S. - PONGRÁCZ Tiborné - UTASI Ágnes: Családi értékek - családi normák In: Magyarország átalakulóban. Bp. Népjóléti Minisztérium, 1994. (p. 7-40)

 

 

CSEH-SZOMBATHY László - MOLNÁR Edit, S. - PONGRÁCZ Tiborné - UTASI Ágnes: Családi értékek - családi normák = Magyar Szemle 1994. 9. (918-930 p.)

 

 

UTASI Ágnes: Az elit kapcsolati tőkéje Magyarországon a rendszerváltás után. I-II = Napi Gazdaság 1994/VIII. 18-19.

 

 

UTASI Ágnes: Középosztályok és életstílusok = Társadalmi szemle 50. 1995. 3. (3-13 p.)

 

 

UTASI Ágnes: A kisvárosi elit eredete és vagyona = Tér és Társadalom 1995. 3-4.  (191-206. p.)

 

 

UTASI Ágnes: A családi kapcsolatok intenzitása. In: Koltay D. – Szabó K. (szerk.): Közművelődési tanulmányok, JPTE, Pécs, 1996. 531 (53-69.p.)

 

 

UTASI Ágnes: Lakásmód és privatizáció = Társadalmi Szemle, 1996. 6. sz. (14-25 p.)

 

 

UTASI Ágnes: Házasság és válás középosztályi identitással - praxis és attitüdök = Szociológiai Szemle 1996. 2. (57-70 p.)

 

 

SZÉMAN Zsuzsa – UTASI Ágnes: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központjának szerepe az idősek életében. In: Gáthy V. – Széman Zs. (szerk.): Öregedés Közép-Európában. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja. Budapest, 1996. (47-62.p.)

 

 

UTASI Ágnes: A válás és együttélés rétegkülönbségei = Társadalmi Szemle, 1997. 7. sz. (56-66 p.)

 

 

UTASI Ágnes: Demokratikus részvétel és a hatalom erkölcse = Szociológiai Szemle, 1997. 2. sz. (163-184 p.)

 

 

UTASI, Ágnes: Középosztályi elméletek, alakuló magyar középosztályok = Századvég 1997. Tél, 7. Szám (3-29.p.)

 

 

UTASI Ágnes: A magyar hazától az amerikai otthonig. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 23. Bp. 1997.  63 p. 

 

 

BŐHM Antal - UTASI Ágnes : A magyar társadalom rétegződésének változása a rendszerváltástól napjainkig, illetve az ezredfordulón túlnyúlóan. MTA PTI, 1997. Budapest, 80 p. (25-47.p.)

 

 

UTASI Ágnes: A civil szerveződések mint társadalmi kapcsolatok. In: Jávorszki A. – Paudovics I. (szerk.): Az elhagyott erő. Kaposvár, 1998. 177-190.p.

 

 

BŐHM Antal - UTASI Ágnes: Polgármesterek véleménye az önkormányzatokról és az önkormányzati szövetségekről.  MTA PTI, Budapest,1998.43p.(14-42.)

 

 

UTASI Ágnes: Partnerkapcsolatok és individualizálódás (házasok, együtt élők ,elváltak 24 országban) =Demográfia, 1999. 42. Évf. 1-2. Sz. ( 48-75.p.)

 

 

UTASI   Ágnes: Középosztályi életvitel és életstílusok- Az ügyvédek mintája. In: Utasi Á. (szerk.): Az ügyvédek hivatásrendje. Új Mandátum . Budapest, 1999. 309 p.(11-124. p)

 

UTASI Ágnes: A helyi vezetők és a lakossági participáció formálódása. In: Táll É.(szerk.): Az új demokrácia önkormányzati vezetői. MTA PTI, Budapest, 2000, 234 p. (137-160.p.)

 

UTASI Ágnes: A "nonprofit" biztos profitja. In: Táll É.(szerk.): Az új demokrácia önkormányzati vezetői. MTA PTI, Budapest, 2000. 234 p.(179-193.p.)

 

UTASI Ágnes: Tradicionális család individuális értékpreferenciákkal. IN.:Spéder Zs.-Tóth P.P.(szerk.): Emberi viszonyok. Andorka Társadalomtudományi Társaság-Századvég Kiadó, 2000, 392 p.(137-160.p.)

 

UTASI Ágnes: Formálódó középosztályok és életstílusok. In:Elekes Zs.-Spéder Zs. (szerk.): Törések és kötések a magyar társadalomban. Századvég Kiadó, 2000, 388 p.(97-115.p.)

 

UTASI Ágnes: Életminőség és kapcsolatok. = INFO-Társadalomtudomány, 50. 2000.

 

UTASI  Ágnes: Fiatal egyedülálló nők párkapcsolati esélye. In: Nagy I.-Pongrácz T-né-Tóth I. Gy.(eds.): Szerepváltozások 2001. TÁRKI-Szociális és Családügyi Minisztérium, 2002. 282 p. (113-133.p.)

 

UTASI Ágnes: Integráció és szolidaritás a helyi társadalomban. In: Bayer J.(szerk.): Politika s Társadalom MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2002. 464 p. (350-378.p.)

 

UTASI Ágnes : A társadalmi integráció és szolidaritás Jelzőszámai. Társadalmijelzőszám-füzetek Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2002. 32.p.

 

UTASI Ágnes : A társadalmi integráció és szolidaritás alapjai: a bizalmas kapcsolatok. Századvég, 24. 2002. 2. sz.

 

UTASI Ágnes: Független, egyedülálló harmincasok: a szingli. In: Spéder Zs.(szerk.): Család és népesség- itthon és Európában. KSH Népességtudományi Intézet- Századvég Kiadó , Budapest, 2003.