1. CURRICULUM VITAE

Név: Albert Fruzsina

Születési hely és idő: Budapest, 1969 01. 31.

Lakcím: 1027 Budapest, Henger u. 15. Tel.: 30/9772940.

E-mail: albert.fruzsina@ella.hu

Munkahely: MTA Szociológiai Kutatóintézet

Beosztás: tudományos főmunkatárs

Családi állapot: férjezett

Gyermekek száma: 2

Foglalkozás: szociológus, angol nyelv és irodalom szakos tanár

Tudományos fokozat: Ph.D.

Nyelvismeret: angol felsőfokú, orosz középfokú, francia alapfokú szinten.

Iskolák:

1993-1998 ELTE, BKE és MTA Szociológiai Intézet szociológiai doktorandusz program

1987-1992 ELTE Bölcsészettudományi kar angol nyelv és irodalom -szociológia szak

1983-1987: Lovassy László Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola, Veszprém

Szakmai gyakorlat:

1992: Az OTKA támogatásával 100 külföldi orvostanhallgató körében empirikus kutatás megtervezése, lebonyolítása és elemzése

1992-1995 között az ELTE Szociológiai Intézetében angol nyelvet tanítottam

1993-tól dolgozom a magyarországi hajléktalanságot főként kapcsolathálózati szempontból megközelítő vizsgálat előkészítésén, lebonyolításán. Ehhez Dávid Beátával közösen 1996-tól kezdődően támogatást kaptunk az OTKÁ-tól is.

1993 márciusától 1995 decemberéig és 1997 augusztusától 1998 júliusáig az MEMRB Hungary Ltd. piackutató irodánál én végeztem a kvalitatív vizsgálatokat, a fókuszcsoportos beszélgetések megtervezését, lebonyolítását, valamint elemzését és prezentálását.

1995 februárjában egy hónapos tanulmányúton voltam Oxfordban a Nuffield College-ban Clyde Mitchell-nél, aki a hálózatanalízis egy - időközben elhunyt - megalapozója.

1995-1998 között a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet kalocsai közösségi egészségfejlesztő projektjében is részt vettem kapcsolathálózati vizsgálatok megtervezésésben és feldolgozásában, illetve az egyes alprojectek hatásvizsgálatában.

1995 nyarán a bécsi Institut für die Wissenschaften von Menschen égisze alatt öt közép-kelet európai országban elvégzett, az átmenet társadalmi költségeit feltérképezni kívánó kutatás segítő kapcsolatokra vonatkozó adatait elemeztem. Ugyanennek az adatbázisnak a másodelemzésére a prágai Soros Alapítvány Research Support Scheme programjától 11 hónapos támogatását kaptam 1996 augusztus és 1997 július között.

1995 december – 1996 október és 1997 február és május között a University of Colorado at Boulder Szociológia Tanszékén meghívott kutató voltam.

1997 julius – 1998 december között az MTA Pszichológiai Intézet Társadalomlélektani Osztályának tudományos segédmunkatársaként Erős Ferenc mellett dolgoztam egy ifjúsági előítélet-kutatásban.

1998 és 2000 között a Partners Hungary Alapítvány Phare LIEN mikro-programját menedzseltem.

1999 júniusában OTKA pályázatot nyertünk az 56-os Intézettel: kutatási témánk az ’56-os életútinterjúk network módszerrel való szociológiai feldolgozása.

1999 decemberben summa cum laude eredménnyel megkaptam a Ph.D. fokozatot.

1999. január 1. óta az MTA Szociológiai Kutatóintézetében a Népegészségügyi Kutatási Projektben dolgozom mint tudományos munkatárs

2001-ben a Magyar Szociológiai Társaság Erdei emlékéremmel tüntetett ki.

 

Publikációs lista

Önálló könyv, könyvfejezet:

Tanulmánykötetben:

Tanulmány:

Cikk

Konferencia kiadvány