Bocz János

Tartalom

     Életrajz

      Kutatási területek

      Publikációk

 

E-mail: janos.bocz@office.ksh.hu

 

Életrajz

Születési hely és idő

Budapest 1966

Munkahely

Központi Statisztikai Hivatal - Társadalomstatisztikai Főosztály

Cím: Budapest 1024 Keletei Károly utca 5-7.

Telefon: (++ 36-1) 345-6504

Fax: (++ 36-1) 345-6671

Főosztályi honlap: http://w3.ksh.hu/tarsstat

Iskolai végzettség

         1987–1990   Államigazgatási Főiskola – nappali képzés

         1991–1993   Államigazgatási Főiskola – posztgraduális képzés (szociálpolitika szak)

         1992–1995   ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ – másoddiplomás képzés (szociológia szak)

         2000–          Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem – Szociológia Ph.d program

Tagság szakmai szervezeteknél

         Hunnet

         Magyar Szociológiai Társaság

         Magyar Statisztikai Társaság

         International Society for Third-Sector Research

Nyelvismeret

Angol

 

Kutatási területek

      Nonprofit szervezetek

      Önkormányzati választások

      A háztartások közötti együttműködés

      Társadalmi integráció, társadalmi tőke

 

Publikációk

Bocz János (1992): Egyesületi statisztika Magyarországon. Statisztikai Szemle 70. Évfolyam 10. sz. 840–852. old.

Bocz János (1995: Önkormányzati képviselők, polgármesterek. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 34. old.

Bocz János (1995): Nonprofit szervezetek Magyarországon. Statisztikai Szemle 73. Évfolyam 6. sz. 465–486. old.

Bocz János (1996): Az önkormányzatok döntéshozói, 1994. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 78. old.

Bocz János (1996): Helyi hatalmi elit, polgármesterek és önkormányzati képviselők, 1994. In. Magyarország Politikai Évkönyve 1995-ről. Szerk.: Kurtán S. – Sándor P. – Vass L. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest. 485–514. old.

Bocz János (1997): Szociális nonprofit szervezetek Magyarországon. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest. 68 old.

Bocz János (1997): Önszerveződésből civil társadalom. Társadalmi Szemle LII. Évfolyam 12. sz. 68–79. old.

Bocz János (1997): A szociális nonprofit szervezetek helyzete Magyarországon. INFO-Társadalomtudomány 42. sz. 51–58. old.

Bocz János (1998): A nonprofit szervezetek szerepe a szociális szolgáltatások biztosításában. In. Az államtalanítás dilemmái: Munkaerőpiaci kényszerek és választások. Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest. 604-660. old.

Bocz János (1999): Helyi hatalmi elit, 1990–1998. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 118. old.

Bocz János (1999): A nonprofit szervezetek statisztikája. Statisztikai Szemle 77. Évfolyam 8. sz. 639–647. old.

Bocz János (2001): Változások a helyi politikai elitben. In. Magyarország Politikai Évkönyve 2000-ről. Szerk.: Kurtán S. – Sándor P. – Vass L. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Budapest. 660–684. old.

Bocz János (2001): Egészségügyi nonprofit szervezetek Magyarországon. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 70. old.

Bocz János (2001): Sunbelt XXI - Konferenciaismertető. Szociológiai Szemle. 2001. évi 3. szám. 139–147. old.

Társszerzőkkel közösen írt publikációk

Bocz János – Kuti Éva – Sebestény István – Seresné Gyűrűs Gabriella – Vajda Ágnes (1994): Alapítványok és egyesületek. A nonprofit szektor statisztikája. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 83 old.

Bocz János – Gyulavári Antal – Kuti Éva – Locherné Kelédi Ildikó – Sebestény István – Vajda Ágnes (1994): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1992. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 53 old.

Bocz János – Kuti Éva – Mészáros GeyzaSebestény István (1995): Gyakorlati, módszertani és stratégiai kérdések a nonprofit szektor statisztikai megfigyelésében. Gazdaság és Statisztika 46. Évfolyam 3. sz. 51–63. old.

Bocz János – Gyulavári Antal – Kuti Éva – Locherné Kelédi Ildikó – Mészáros GeyzaSebestény István (1995): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1993. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 68 old.

Bocz János – Kuti Éva – Locherné Kelédi Ildikó – Mészáros GeyzaSebestény István (1996): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1994. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 98 old.

Bocz János – Kuti Éva – Locherné Kelédi Ildikó – Mészáros GeyzaSebestény István (1997): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1995. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 101 old.

Bocz János – Emri IstvánnéKuti Éva – Mészáros GeyzaSebestény István (1998): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1996. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 121 old.

Bocz János – Emri IstvánnéKuti Éva – Mészáros GeyzaSebestény István (1998): Nonprofit szervezetek Magyarországon. In. Magyarország évtizedkönyve. A rendszerváltás (1988-1998). II. kötet. Szerk.: Kurtán S. – Sándor P. – Vass L. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest. 673–691. old.

Bocz János – Emri IstvánnéKuti Éva – Mészáros GeyzaSebestény István (1999): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1997. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 160 old.

Bocz János – Emri IstvánnéKuti Éva – Mészáros GeyzaSebestény István (1999): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1997. Comitatus, Budapest. 40 old.

Bocz János – Emri IstvánnéKuti Éva – Mészáros GeyzaSebestény István (2000): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1998. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 180 old.

Bocz János – Harcsa István (2001): A háztartások közötti együttműködés jellemzői. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 132 old.

Bocz János – Emri IstvánnéKuti Éva – Mészáros GeyzaSebestény István (2001): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1999. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 234 old.

Bocz János – Cseh Judit – Kuti Éva – Mészáros GeyzaSebestény István (2002): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2000. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 207 old.

Bocz János – Kuti Éva – Mészáros GeyzaSebestény István (2003): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2001. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 100 old.

Bocz János – Medgyesi Márton (2003): A háztartások közötti együttműködés jellemzői II. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 125 old. (Megjelenés alatt)

Fontosabb előadások

Bocz János (1994): A szociális nonprofit szervezetek változó szerepe Magyarországon. Inaugural Conference of the International Society for Third-Sector Research. Pécs. Magyarország.

Bocz János (1996): A szociális nonprofit szervezetek szerepe Magyarországon. Az állami újraelosztás szerepe a szegénység felszámolásában. ELTE Budapest. Magyarország.

Bocz János (2000): A politikai elit részvétele a nonprofit szervezetekben Magyarországon. Fourth International Conference of the International Society for Third-Sector Research. Dublin. Írország.

Bocz János (2001): A háztartások közötti együttműködés jellemzői Magyarországon, a nyolcvanas évek közepén és a kilencvenes évek végén. Sunbelt XXI. International Sunbelt Social Network Conference. Budapest. Magyarország.

Bocz János (2002): Társadalmi integráció?! De ez mit jelent? A Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája. A mai magyar társadalom és szociális integráció. Szeged. Magyarország.

 

Vissza a lap elejére

 

Utolsó frissítés: 2003. 06. 12.