Dávid Bea

CURRICULUM VITAE

Név: Dr. Pethesné Dávid Beáta

Munkahely: MTA Szociológiai Kutatóintézet

Szül.hely: Budapest

Szül.idő: 1968 04 24

Családi állapot: férjes

Gyermek szám: 4

Nyelvismeret: angol felsőfokú, francia középfokú

Számítógép ismeret: SPSS, Excel, Ucinet,

Hobby: zene, olvasás, utazás, színház

Lakcím: 1022 Budapest Rókushegyi lépcső 10

E-mail: bea.david@ella.hu

 

Iskolák:

1993-1998 ELTE, BKE és MTA Szociológiai Intézet szociológiai doktorandusz program 

1987-1992 ELTE Bölcsészettudományi kar angol nyelv és irodalom -szociológia szak

1986-1987 USIU (United States International University) Nairobi, Kenya

1986  GCE 'O' level (érettségi) Loreto Convent Msongari Nairobi, Kenya

 

Szakmai önéletrajz

 

 

 

Publikációs lista

 

Önálló könyv, könyvfejezet

 1. Dávid B. – Oross J. – Vecsei M. 1997: Hajléktalanság és TBC. Soros Alapítvány, Budapest.

 2. Dávid B. – Oross J. – Vecsei M. 1997: Homelessness and TB. Soros Foundation, Budapest.

 3. Albert Fruzsina – Dávid Beáta 2001: Ahol jó gyógyulni és gyógyítani. A veresegyházi modellkísérlet. Egészség-Közösség-Misszió III. MTA Szociológiai Kutatóintézet- Fekete Sas Kiadó, Budapest.

 4. Albert Fruzsina-Dávid Beáta 2001: Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum kiadó

 

 

Tanulmány

Albert F. - Dávid B. 1994: Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzői In: Szociológiai Szemle 1994/3. pp. 81-93.

 1. Albert F. - Dávid B. 1998: A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből in: Szociológiai Szemle 1998/4. pp: 119-139.

 2. Albert Fruzsina - Dávid Beáta 1998: A barátokról. In: Társadalmi Riport, 1998, Szerk: Kolosi et al. TÁRKI, Bp. pp: 257-278.

 3. Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1998: Társas kapcsolatok, magányosság 1998-ban. In: Társadalmi tény-kép 1998, Szerk: Szívós P.- Tóth István György. TÁRKI, Bp. pp: 211-220.

 4. Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1998.: Az emberi kapcsolatok IN: Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 9. pp. 146-164. Szerk: Sik E.- Tóth István Gy. BKE-TÁRKI

 5.  Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1999: A bizalmas kapcsolatokról. In: Monitor 1999, Eds: Szívós P.-Tóth I. Gy. TÁRKI, Budapest, pp: 218-230.

 6.  Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1999: Ha elszakad a háló In: Comitatus, 1999. június pp.

 7. 34-43.

 8.  Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1999: About friends. In: Social Report 1998, Eds: Kolosi et al. TÁRKI, Bp.pp: 270-293.

 9. Dávid Beáta-Tom Snijders 2000: A budapesti hajléktalanok számának becslése. In: Szociológiai Szemle 2000/3, Budapest. pp: 60-75.

 10. Albert Fruzsina - Dávid Beáta - Kőrösi Zsuzsanna 2000: Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére. In: Évkönyv 2000 VIII. 1956-os Intézet. pp. 323-338.

 11. Albert Fruzsina- Dávid Beáta 2000: A kapcsolathálózatokról In: Növekedés alulnézetben.

 12. Tárki Monitor jelentések, 2000. december, pp. 247-253

 13. Dávid Beáta  2001: A rokkantnyugdíjasok hátrányos társadalmi helyzetéről In: Susánszky

 14. É.-Szántó Zs. (szerk.): Táblaképek az egészségről. A veresegyházi példa. Egészség-Közösség-Misszió I. MTA Szociológiai Kutatóintézet- Fekete Sas Kiadó, Budapest. pp. 81-95.

 15. omárominé R.I.- Vízvári L. – Dávid B. Csáky L.: 2001 : Az ápolók betegemelésből és betegmozgatásból adódó fizikai terhelésének vizsgálata – költségbecslés: Egészségügyi Tudományos Tanács Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

 16. Dávid B.- Snijders, T. 2002 : Estimating the size of homeless population in  Budapest, Hungary. In: Quality & Quantity 36: 291-303, 2002. Kluwer Academic Publishers.